Често задавани въпроси (ЧЗВ)

Каква е целта на Проучването KONFIDENT?
Целта на проучването KONFIDENT е да се разберат ефектите на изследователското перорално лекарство, наречено KVD900. Ще бъдат изследвани три различни дози, за да се види коя може да бъде най-добрата като безопасно лечение при необходимост за пристъпи на HAE.
Кой може да участва в Проучването KONFIDENT?

Проучването KONFIDENT е предназначено за юноши и възрастни (на възраст 12 и повече години) с потвърдена диагноза HAE тип I или тип II.
Колко продължава проучването KONFIDENT?
Ще участвате в проучването за приблизително 25 седмици с 6 визити или телевизити за медицински прегледи и изследвания. Това проучване е разделено на период на скрининг (до 4 седмици), период на лечение (лечение на 3 приемливи HAE пристъпи с телевизити след всеки пристъп) и последна визита на проучването.
Какво ще се очаква от мен по време на проучването?
От Вас се очаква да присъствате на всички визити по проучването (по телефона или видео чат), да предоставяте информация за Вашите HAE пристъпи в електронен дневник и да приемате изпитваното лекарство, както е указано за допустими пристъпи. Ще се очаква да се обадите, за да получите информация с инструкции за дозиране. Ако сте избрани да участвате, екипът на проучването ще Ви предостави повече информация за това, което трябва да правите по време на проучването.
Какво лечение ще получа по време на проучването?
Всеки участник ще получи достатъчно количество изпитвано лекарство за лечение на 3 отделни допустими HAE пристъпа, включително 2 различни дози KVD900 и плацебо. Плацебото изглежда съвсем като KVD900, но не съдържа лекарство.
Как се приема изпитваното лекарство?
Изпитваното лекарство е таблетка, която приемате през устата. За всеки отговарящ на условията пристъп на HAE ще приемате лекарството според инструкциите възможно най-скоро след началото на пристъпа.
Какви изследвания ще ми бъдат направени по време на проучването?
При визити по проучването ще Ви правят изследвания и прегледи с цел проверка на здравето, включително кръвни изследвания, електрокардиограма (ЕКГ) за измерване на електрическата активност на сърцето Ви и физикален преглед. Ще Ви бъдат измерени и жизнени показатели, които включват пулс, честота на дишане и кръвно налягане.
Каква информация ще трябва да въвеждам в електронния дневник?
Ще използвате електронен дневник, за да отговаряте на въпроси относно Вашите HAE пристъпи и как се чувствате. Дневникът ще потвърди дали можете да използвате изпитваното лекарство за лечение на пристъпа си или трябва да използвате лекарството си при необходимост. Вие също така ще оцените симптомите си и тежестта на всеки пристъп преди и след лечението с изпитваното лекарство.
Какви са ползите от участие в клинично изследователско проучване?
Може да имате пряка полза или да нямате никаква полза от клиничното проучване. Информацията, събрана по време на проучването KONFIDENT, може да помогне на лекарите да научат повече за KVD900 и за HAE, което може да помогне на други хора с HAE в бъдеще.
Трябва ли да плащам нещо за проучването?
Участието в това проучване няма да Ви струва нищо. Възможно е да успеете да получите възстановяване на пътните си разходи до и от центъра по проучването.

За да научите повече за проучването KONFIDENT и да намерите център за проучването близо до Вас, обадете се на (800) 120-1178, код 54478

© 2022 Jumo Health, Inc. Всички права запазени.
KalVista Pharmaceuticals Inc
chevron-down