Het KONFIDENT-onderzoek

Een klinisch onderzoek naar een orale on-demand behandeling voor adolescenten en volwassenen met erfelijk angio-oedeem (HAE) type I of type II

Doel van het KONFIDENT-onderzoek

Het doel van het KONFIDENT-onderzoek is inzicht te krijgen in de effecten van een oraal onderzoeksmiddel, KVD900 genaamd, bij adolescenten en volwassenen (12 jaar en ouder) met HAE type I of type II. Artsen onderzoeken 2 verschillende doses om te zien welke het beste is als veilige on-demand behandeling voor HAE-aanvallen.

Over KVD900

KVD900 is een oraal onderzoeksmiddel dat is ontworpen om HAE-aanvallen te behandelen. Het werkt door plasma kallikreïne te remmen, wat de zwelling vermindert en kan helpen de symptomen van een HAE-aanval te verlichten. KVD900 is een tablet die via de mond wordt ingenomen nadat een aanval is begonnen.

Wie kan aan dit onderzoek meedoen?

U kunt mogelijk deelnemen aan het KONFIDENT-onderzoek als u:
12 jaar of ouder bent
een bevestigde diagnose van HAE type I of type II heeft
toegang heeft tot en on-demand medicatie kan gebruiken voor HAE-aanvallen
in de afgelopen 3 maanden ten minste 2 HAE-aanvallen heeft gehad
bereid bent om alle onderzoeksbezoeken af te leggen
bereid bent om informatie over uw HAE-aanvallen te verstrekken in een elektronisch dagboek
bereid bent om tijdens het onderzoek een door het onderzoek goedgekeurde methode voor anticonceptie te gebruiken

Wat kunt u tijdens het onderzoek verwachten

Het KONFIDENT-onderzoek duurt ongeveer 25 weken met 6 bezoeken of telebezoeken (telefoongesprek of videochat) voor gezondheidscontroles en tests zonder kosten voor u.
Als u meedoet aan dit onderzoek, zult u 3 HAE-aanvallen behandelen, in willekeurige volgorde met 300 mg of 600 mg KVD900 of placebo. De placebo ziet er uit als KVD900 maar bevat geen geneesmiddel. Dit helpt de onderzoekers om de effecten van KVD900 beter te begrijpen.

Elektronisch dagboek (eDagboek)

U zult een elektronisch dagboek gebruiken om vragen over uw HAE-aanvallen te beantwoorden en om te bepalen of u de aanval moet behandelen met het onderzoeksmiddel of uw reguliere on-demand medicatie.

Het nemen van het onderzoeksmiddel

Het onderzoeksmiddel komt als tabletten die via de mond worden ingenomen. U krijgt voldoende onderzoeksmiddel om 3 afzonderlijke, in aanmerking komende HAE-aanvallen te behandelen. Neem het verstrekte onderzoeksmiddel zo snel mogelijk na het begin van de aanval in.
Elke keer dat u het onderzoeksmiddel neemt, heeft u een telebezoek (telefoongesprek of videochat) met uw onderzoeksarts of onderzoekspersoneel om te zien hoe u zich voelt en om de informatie in uw dagboek door te nemen.
U wordt tijdens het hele onderzoek voortdurend gecontroleerd op eventuele veranderingen in de gezondheid of op mogelijke bijwerkingen.

Bel (800)-023-2069, PIN 54478 voor meer informatie over het KONFIDENT-onderzoek en om een onderzoekscentrum bij u in de buurt te vinden.

Zoek een KONFIDENT-onderzoekscentrum bij u in de buurt

Showing 0 Results Near You
© 2022 Jumo Health, Inc. All rights reserved.
KalVista Pharmaceuticals Inc