Badanie KONFIDENT

Kliniczne badanie naukowe dotyczące stosowanego doustnie leku doraźnego, skierowane do młodzieży i osób dorosłych z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym (hereditary angioedema, HAE) typu 1 albo typu 2

Cel badania KONFIDENT

Celem badania KONFIDENT jest zrozumienie działania doustnego leku eksperymentalnego o nazwie KVD900 u młodzieży (w wieku 12 lat i więcej) i osób dorosłych z HAE typu 1 albo typu 2. Lekarze oceniają dwie różne dawki w celu sprawdzenia, która z nich może być najlepsza jako bezpieczna metoda leczenia doraźnego w przypadku napadów HAE.

Informacje na temat KVD900

KVD900 jest lekiem eksperymentalnym podawanym doustnie, opracowanym w celu leczenia napadów HAE. Jego działanie polega na hamowaniu aktywności kalikreiny osoczowej, co zmniejsza obrzęk i może pomóc złagodzić objawy napadu HAE. KVD900 ma postać tabletki przyjmowanej doustnie po rozpoczęciu napadu.

Kto może uczestniczyć w tym badaniu?

Do udziału w badaniu KONFIDENT mogą kwalifikować się osoby:
w wieku 12 lat albo starsze;
z potwierdzonym rozpoznaniem HAE typu 1 albo typu 2;
mające dostęp do leku doraźnego i będące w stanie stosować go w przypadku napadów HAE;
u których wystąpiły co najmniej dwa napady HAE w ciągu ostatnich trzech miesięcy;
wyrażające gotowość do odbycia wszystkich wizyt w ramach badania;
wyrażające gotowość do odnotowywania informacji o napadach HAE w dzienniczku elektronicznym;
wyrażające gotowość do stosowania dopuszczonej do stosowania w badaniu metody antykoncepcji w trakcie badania.

Czego należy się spodziewać w trakcie badania?

Badanie KONFIDENT trwa około 25 tygodni i obejmuje sześć wizyt albo telewizyt (rozmowa telefoniczna albo wideoczat) mających na celu ocenę stanu zdrowia i wykonanie badań diagnostycznych bez żadnych kosztów dla uczestnika.
Uczestnicy tego badania zastosują w losowej kolejności KVD900 albo placebo w dawce 300 mg albo 600 mg w leczeniu trzech napadów HAE. Placebo wygląda jak KVD900, ale nie zawiera w sobie leku. Pomaga to badaczom lepiej zrozumieć działanie KVD900.

Dzienniczek elektroniczny (eDzienniczek)

Uczestnicy będą korzystać z dzienniczka elektronicznego w celu udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące napadów HAE i określenia, czy w przypadku danego napadu należy zastosować lek stosowany w badaniu czy lek doraźny stosowany dotychczas.

Przyjmowanie leku stosowanego w badaniu

Lek stosowany w badaniu ma postać tabletek przyjmowanych doustnie. Uczestnicy otrzymają zapas leku stosowanego w badaniu wystarczający do zastosowania w przypadku trzech różnych kwalifikujących się napadów HAE. Dostarczony lek stosowany w badaniu należy przyjąć jak najszybciej po rozpoczęciu napadu.
Każdorazowo w przypadku przyjęcia leku stosowanego w badaniu odbędzie się telewizyta (rozmowa telefoniczna albo wideoczat) z lekarzem prowadzącym badanie albo członkiem personelu prowadzącego badanie w celu sprawdzenia samopoczucia uczestnika i omówienia informacji wprowadzonych do dzienniczka.
Przez cały czas trwania badania uczestnicy będą stale monitorowani pod kątem wystąpienia ewentualnych zmian stanu zdrowia albo działań niepożądanych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat badania KONFIDENT albo znaleźć ośrodek badawczy w swojej okolicy, należy zadzwonić pod numer telefonu (800)-112-5078, PIN 54478

Znajdź ośrodek badawczy biorący udział w badaniu KONFIDENT w swojej okolicy

Showing 0 Results Near You
© 2022 Jumo Health, Inc. All rights reserved.
KalVista Pharmaceuticals Inc